Blogging!

Ik schrijf uit naam van anderen regelmatig columns en blogs; vaak over duurzaamheid. Dat gaat me vrij gemakkelijk af, omdat ik al jaren voor een bedrijf schrijf dat zich op duurzaamheid focust. Hoe zo’n stuk tot stand komt? Op basis van een gesprek (dat kan ook telefonisch) maak ik een tekstvoorstel. Om een beeld te geven van mijn schrijfstijl en denkwijze, hier een voorbeeld van een blog over duurzame sloop:

Gebruikte grondstoffen als nieuw verdienmodel

De meest interessante ontwikkeling binnen de bouw? Dat is wat mij betreft het ‘omdenken’. Van een lineaire economie stappen we over naar een circulaire economie. Onze focus is anders: we denken steeds meer in kringlopen en richten onze maatschappij hier meer en meer op in. Neem de enorme leegstand van gebouwen. Via renovatie en transformatie, maar zeker ook via duurzame sloop van deze leegstand bouwen we verrassend voordelig aan nieuwe grondstoffen, producten en gebouwen.

Eerst enkele cijfers. Amsterdam telt op dit moment zo’n 1,5 miljoen m2 leegstaand vastgoed. Realisten hebben berekend dat voor naar schatting 1 miljoen m2 duurzaam slopen en duurzaam herbestemmen waardevolle alternatieven zijn. Maar waar liggen dan precies de kansen?

Alternatieven voor schaarste
Om deze vragen goed te beantwoorden, is het nodig om het grote plaatje te overzien. We weten allemaal dat de huidige grondstoffen schaars en dus duur zijn. In het kader van omdenken zullen we dus met alternatieven moeten komen. Met nieuwe verdienmodellen ook. Oplossingen die goed zijn voor het milieu en toegevoegde waarde bieden.

Circulaire economie
Kern van de circulaire economie is het hergebruik van producten en grondstoffen vergroten en de waardevernietiging verkleinen. Dat betekent dus dat we goed om ons heen zullen moeten kijken, gebruik moeten maken van de kansen die er zijn. Met oog voor mens, maatschappij en milieu.

Nieuwe focus
En met die nieuwe focus zien we leegstand in een geheel ander daglicht. Want wat als we de bruikbare grondstoffen binnen niet-bruikbare leegstaande gebouwen heel goed in kaart brengen en selectief demonteren. Nog voordat we deze gebouwen herbestemmen of slopen. Als we de grondstoffen op locatie er schoon uithalen en weer schoon gebruiken in nieuwe producten en gebouwen. Dan is er toch geen sprake meer van verspilling. Dan bouwen met een hernieuwde blik aan onze circulaire economie. We brengen lokale grondstoffen naar kansrijke projecten in de regio. Hoogwaardig hergebruik ten top.

Aantrekkelijk financieel plaatje
Ook het financiële plaatje is aanlokkelijk. Met de huidige ontwikkelingen en technieken valt een strategisch gekozen hoogwaardig hergebruik stukken goedkoper uit dan het traditionele slopen en afbreken. Veel Nederlandse sloopbedrijven zijn welwillend en bovendien prima uitgerust. En steeds meer bedrijven die (in)bouwmateriaal produceren, maken gebruik van de vrijkomende grondstoffen.

Overvloedige grondstoffenbank
Ik zie geen reden om niet op een nieuwe manier naar de uitdagingen van onze huidige maatschappij te kijken. Om de leegstand om te turnen naar een nieuwe ‘grondstoffenbank’. In mijn beleving is het duidelijk dat er voor onder andere woningcorporaties, gemeenten en institutionele beleggers enorm veel kansen liggen om de waarde van (leegstand) vastgoed te  vergroten. De insteek? Oude grondstoffen als nieuw verdienmodel. Dat loont.

Ik kijk ernaar uit om op deze plek verder met u in gesprek te gaan over hoogwaardig hergebruik en duurzaam slopen.