Persbericht: “Financiële innovatie is nodig om Nederland fundamenteel te veranderen”

Hier een van de drie persberichten die ik schreef in de aanloop naar en vlak na de boekpresentatie van Geld stuurt de wereld – jij bepaalt de koers. 

AMSTERDAM – Nederland is rijk genoeg om ook stukken slimmer met beleggingen om te gaan. Op 26 november kwamen in wetenschapsmuseum NEMO financiële kopstukken bij elkaar om te praten over hoe we de komende tien jaar meer rendement en waarde toevoegen aan onze economie. Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, nam het eerste exemplaar van Geld stuurt de wereld – jij bepaalt de koers in ontvangst.

Geld stuurt de wereld – jij bepaalt de koers is geschreven door ondernemer, investeerder en publicist Anne-Marie Rakhorst. Dat juist Mariëtte Hamer van de Sociaal-Economische Raad het boek in ontvangst nam, geeft aan dat Nederland toe is aan een financieel stelsel waarin er met het oog op de toekomst belegd wordt. De SER onderstreept hiermee hoe belangrijk het is om vanuit maatschappelijke overeenstemming te investeren. “Dit boek komt op een belangrijk moment. Financiële innovatie is nodig om Nederland fundamenteel te veranderen.”

Storm van duurzaamheid
Interessant waren de visies van financiële experts Hubert Aarts (Impax Asset Management) en Frank Elderson (DNB). “Natuurlijk maakt het uit of we 1.200 miljard investeren in kolencentrales of in windmolens. Wij nemen onze missie dat wij bijdragen aan ‘duurzame welvaart in Nederland’ serieus. Ons mandaat om toezicht te houden op hoe instellingen invulling geven aan duurzaamheid blijkt breder dan gedacht. Daarop onderzoeken wij momenteel de pensioenfondsen en daar gaan we in de toekomst ook breder gebruik van maken. Adequaat risicomanagement van financiële instellingen betekent dat je ook nadenkt over bijvoorbeeld klimaatrisico’s”, stelde Frank Elderson, directeur van De Nederlandsche Bank.

Strategie bepalen
Afgelopen jaar onderzocht Anne-Marie Rakhorst de wereld van duurzaam beleggen. Ze merkte dat de wil om te werken aan een duurzaam financieel stelsel er is. “Wat een verstandige zet van pensioenfonds ABP om de komende vijf jaar 30 miljard extra te investeren in duurzaamheid. ’s Werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock geeft ook het goede voorbeeld en roept bedrijven op om meer openheid te geven over klimaatrisico’s. Op particuliere schaal worden bovendien grootste stappen gezet. Het afgelopen jaar stapte een recordaantal rekeninghouders van grote algemene banken naar banken met een ecologisch duurzaam profiel. Nu is het zaak om door te pakken en met een overkoepelende strategie te komen. In mijn boek omschrijf ik hoe particulieren, overheid, pensioenfondsen, verzekeraars, banken en vermogensbeheerders deze gezamenlijke transitie ieder vanuit hun eigen behoeftes kunnen sturen.”

Stabiele economische toekomst
De Nederlandse financiële koplopers blikken terug op een waardevolle middag. Allen zijn ze ervan overtuigd dat er een stabiele economische toekomst voor Nederland in het verschiet ligt als we investeren in beleggingen die bijdragen aan oplossingen voor wereldwijde vraagstukken zoals veiligheid, klimaatverandering en eerlijke handel. Anne-Marie Rakhorst: “Nederland heeft geld genoeg. Alleen al door Nederland werd dit jaar meer dan 2.000 miljard euro belegd. Dit gigantische vermogen ligt in onze eigen handen. Laten we er vooral het goede mee doen. Geen ‘windowdressing’, maar investeren in echte systeemverandering.”

Boek nu te koop
Geld stuurt de wereld – jij bepaalt de koers is vanaf nu voor € 22,50 te bestellen via www.duurzaamheid.nl. In het boek geven financiële experts als Frank Elderson (DNB), Guiseppe van der Helm (VBDO), Herman Wijffels (Universiteit Utrecht), Marcel Jeucken (PGGM), Carel van Eykelenburg (BNG), Philippe Desfossés (ERAFP), Marjan Sax (MamaCash), Nout Wellink (Bank of China) en vele anderen inzicht in de mogelijkheden van een duurzaam financieel stelsel.