Hoe een duurzaam financieel stelsel eruit ziet?

Onderstaand een visiestuk over duurzaam kapitaal en de economische toekomst van Nederland. Deze tekst (die ik schreef voor Anne-Marie Rakhorst) is ingesproken door Peter Faber en was te horen tijdens de boekpresentatie Geld stuurt de wereld – jij bepaalt de koers. Zandtovenaar Gert van der Vijfer bracht de tekst via zandtekeningen tot leven en zorgde zo voor een poëtisch begin van de bijeenkomst. 

Ge565db505ef988ld stuurt de wereld – jij bepaalt de koers
Kansrijke duurzame initiatieven zijn er in Nederland in overvloed. De hoogste tijd dat we ons financiële stelsel hierop inrichten. Dat we duurzaamheid als een winstgevende businesscase zien. Alleen al door Nederland wordt dit jaar wereldwijd meer dan 2.000 miljard euro belegd. Grote bedragen waarmee we heel veel waarde aan onze economie kunnen toevoegen. Deze ontwikkeling ben jij. Er ligt een zee van ruimte om je geld de goede richting op te sturen. Hoe duidelijker je weet wat we wilt en hoe duidelijker je zegt wat je wilt; hoe meer overheden, pensioenfondsen, verzekeraars, banken en vermogensbeheerders hun nieuwe identiteit zullen laten zien. Samen op weg naar een succesvolle, fonkelende, circulaire economie in 2025.

Transparantie als basisrecht
Duurzaam kapitaal begint bij jezelf. Bij de overtuiging dat het je eigen geld is en dat je dus ook zélf de koers uitzet. Want hoe kan het zijn dat je vaak niet precies weet er met je spaar- en pensioengeld gebeurt? Waarom is er niet meer vrijheid in het kiezen van je eigen pensioen? En waarom vraag je niet om opheldering als de investeringen en beleggingen van financiële experts je niet bevallen? In ons toekomstige financieel stelsel is transparantie een basisrecht waar je altijd op terug kunt vallen. Een basisrecht dat gelijkwaardigheid, een open discussie en meer samenwerking stimuleert. Je geld op de bank zetten, omdat dat veilig voelt, is geen optie meer. Met kennis van zaken stuur je je geld doelgericht de wereld in. Met meer rendement én een sociale samenleving als resultaat.

De verbinding zoeken
Beleggen betekent dat je open staat voor elkaar. Dat je vooral ook in gesprek blijft met elkaar. De scheidslijn tussen individuele beleggers, ondernemers, financiële instanties en onze maatschappij is zoveel kleiner dan we denken. Allemaal staan we in verbinding met elkaar. Zo hebben individuen een grote behoefte aan voldoende voedsel, goede zorg, sociale woningbouw en duurzame energie. Ondernemers die hier waarde toevoegen, hebben een sterke businesscase. Deze solide bedrijven zijn voor pensioenfondsen en vermogensbeheerders vervolgens maar al te aantrekkelijk om groots in te investeren. Zie hier de schaalvergroting op de gebieden waar het het hardste nodig is. Een fonds dat in de toekomst zwaar investeert in isolatie, smart grids en duurzame energie, draagt bij aan een fors lagere energierekening. En zo liggen er nog veel meer kansen om met méér rendement méér waarde aan onze beleggingen en samenleving toe te voegen.

Op een duurzaam verantwoorde financiële missie
Een invloedrijk financieel stelsel is op een missie. Ik gun Nederland in de nabije toekomst een duurzaam verantwoord beleggingsparlement. Een commissie dat letterlijk boven alle partijen staat en één doel heeft: Nederlandse beleggingen op één duurzame lijn krijgen. Uiteraard met alle respect voor diversiteit en innovatie. In deze zorgvuldig samengestelde commissie verhelderen we de definitie van duurzaam beleggen. We definiëren de gebieden waarop impact beleggen kansrijk is. Saamhorigheid en het delen van informatie staan zo aan de basis van grote financiële beslissingen. Zo zetten we onze vele miljarden euro’s heel krachtig en doelgericht in. Beleggen met impact heet dat.

Doordacht op weg naar nieuwe toekomst
Met positieve impact investeren, betekent dat we doordacht, slim en wijs te werk gaan. Natuurlijk is het zinvol om onze strategie op het gebied van duurzaam beleggen vast te leggen. We geven dan aan welke risico’s aanvaardbaar zijn, welke doelen we met voorrang realiseren, hoe we de beleggingsmix aanpassen en in welke innovaties we investeren. Deze kaders bieden de nodige houvast. Ook neemt het beleggingsvolume in duurzame fondsen toe. Een interessante beweging voor miljardenbeleggers die hun portefeuilles willen verduurzamen.

Eerlijk zijn over de echte prijzen
Laten we vooral eerlijk zijn binnen ons nieuwe financiële stelsel. Wat dat betreft kunnen we in de toekomst niet om de echte kostprijzen heen. Door het totaal van álle uitgaven in beeld te krijgen, komt er inzicht in de extra kosten die gemaakt worden. Duurzaam denken, betekent namelijk dat we óók die CO2-uitstoot, de vervuiling en het gebruik van pesticiden in onze prijsberekeningen meenemen. Weg dus met de geheimzinnigheid rond de daadwerkelijke prijzen. Vertekende prijzen leiden tot een onjuist beeld van onze economie. Door met echte prijzen te werken, krijgen we inzicht in hoe duurzaam onze beleggingen werkelijk zijn. In dit licht is het zeker ook nodig om de living wages te bespreken. Zo zorgen we dat alle lonen in alle delen van de wereld voldoen aan de specifieke levenstandaarden.

De Nederlandse kringloop sluiten
Ons nieuwe financiële stelsel is pas compleet als we de kringloop sluiten. Feit is dat Nederland beschikt over relatief veel reserves. Teveel voor Nederland zelf; daarom wordt er nu veel in het buitenland belegd. Maar waarom investeren we niet meer in de sociale en ecologische vernieuwing van Nederland zelf? Denk vooral aan meer geld voor innovatieve start-ups en meer financiële ruimte voor kansrijke doorgroeiers.

2025: solide economie met meer financieel duurzame slagkracht
Zie hier de contouren waar Nederland in 2025 op financieel gebied kan zijn. De boodschap is duidelijk: door op alle niveaus heel bewust bezig te zijn met geld, sturen we Nederland en de wereld de goede kant op. Samen kiezen we voor slimme beleggingen en bouwen we aan een solide economie met steeds meer financieel duurzame slagkracht. Ons gigantische vermogen ligt in onze eigen handen. Geld stuurt de wereld – jij bepaalt de koers.