En weer een uitgave van OCI’s personeelsmagazine

Hier een verhaal dat ik schreef voor Qbuzz, het personeelsmagazine van OCI Nitrogen. Ik ging op de koffie bij Fertilizers Europe, een van de belangrijkste belangenhartigers van OCI Nitrogen op Europees niveau. Kop van het artikel? Fertilizers Europe is altijd op zoek naar harmonie.   

Fertilizers Europe vertegenwoordigt alle grote kunstmestfabrikanten in Europa. Voor de overkoepelende organisatie is het inspirerend samenwerken met een perfectionist als OCI Nitrogen. “Jullie zijn een van de meest efficiënte fabrikanten in de branche. OCI Nitrogen levert producten van topkwaliteit, die ook nog eens uiterst duurzaam zijn. Jullie visie op wat er ondernomen moet worden om de industrie in de toekomst te laten groeien, houdt ons scherp en is uitstekende input voor onze discussies met de Europese Commissie”, zegt Mark Cryans, Hoofd Communicatie van Fertilizers Europe.

 De Europese kunstmestindustrie heeft een flinke omvang: de branche zet jaarlijks 13,2 miljard euro om en heeft de afgelopen vijf jaar op jaarbasis 1,12 miljard euro geïnvesteerd. Hier zijn 95.000 medewerkers en 120 productielocaties mee gemoeid. Mark Cryans: “Fertilizers Europe komt op voor de gemeenschappelijke belangen van deze Europese kunstmestfabrikanten. Onze leden zijn de fabrikanten zelf, maar ook belangenorganisaties, zoals Meststoffen Nederland. Als overkoepelende organisatie zijn we afhankelijk van de input van onze leden. Gedurende het jaar komen we regelmatig bijeen, een uitstekende manier om te weten wat onze leden bezig houdt. Zo vergroten we onze kennis en expertise. We onderhouden ook goede contacten met de Europese Commissie. Zie ons als een brug tussen industrie en politiek. We zijn altijd bezig om bedrijfsprocessen op een politiek gunstige manier te stroomlijnen.”

De toekomst veilig stellen
Als het op een kansrijke toekomst van de branche aankomt, is er de laatste tijd veel te beleven in Brussel. Onderwerp van gesprek is de uitstoot van koolstof. De EU heeft opdracht gekregen om in 2030 een reductie van 40% te realiseren. Mark Cryans: “Bedenk wel dat kunstmest uit Europa al geproduceerd wordt onder de meest emissievriendelijke omstandigheden. Het voorstel van de Europese Commissie om de uitstoot zo drastisch naar beneden bij te stellen, gaat onze concurrentiepositie geen goed doen. Ik durf zelfs te zeggen dat het voorstel de voedselzekerheid in Europa onder druk zet. De reductie is geen goed idee, gezien het feit dat de Europese kunstmestindustrie een belangrijke rol speelt in het voeden van een groot deel van de wereldbevolking.”

Concurrentiepositie op het spel
De emissiediscussie zal nog wel een tijdje voortduren, is de verwachting. “Onze gesprekspartners in Brussel begrijpen echt wel hoe we hier als branche instaan en tegenaan kijken. Er is ook begrip voor ons standpunt. De komende jaren zullen we bespreken wat mogelijk is. We zullen op een constructieve manier samenwerken met het Europese Parlement en de lidstaten. Samen moeten we ervoor zorgen dat nieuwe ontwikkelingen in de branche een positief effect hebben op industrie én klimaat. Er staat veel op het spel. Om de Europese kunstmestindustrie winstgevend te houden, moeten we blijven concurreren met fabrikanten uit andere delen van de wereld. Onze goede positie verliezen, is geen optie.”

Meer bijdragen aan circulaire economie
Ondanks de uitdagingen, kijkt Fertilizers Europe vol vertrouwen naar de toekomst. “De Europese Commissie weet dat wij als industrie alles doen wat nodig is om onnodige emissies te voorkomen. Fertilizers Europe introduceerde pas ook een interessante campagne om dat te onderstrepen: Infinite Fertilizers. Met dit initiatief willen we duidelijk maken dat Europese fabrikanten garant staan voor een veilige en een efficiënte productie van kunstmest. Maar we gaan nog een stapje verder. We willen fabrikanten ook bewust maken dat zij een belangrijke rol spelen bij het verder verduurzamen van de keten. Hiervoor moet de focus op de totale voedselketen komen te liggen. Daarom reiken we Europese boeren onder andere een carbon footprint-calculator aan. Zo kunnen zij de totale impact van hun processen berekenen. Ze krijgen inzicht in wat ze in hun productieproces kunnen veranderen om bij te dragen aan gevarieerd en gezond voedsel van hoge kwaliteit.”

Geen landbouw zonder kunstmest
De Europese kunstmestindustrie kenmerkt zich door diversiteit. “We vertegenwoordigen fabrikanten uit heel Europa. Allemaal hebben ze andere perspectieven en belangen. Het is aan ons om in dit dynamische speelveld op zoek te gaan naar overeenstemming. Natuurlijk levert dit soms verhitte discussies op. Als het erop aankomt, blijken we echter over hetzelfde DNA te beschikken. Uiteindelijk hebben we dus ook een duidelijk statement over te brengen. De bevolking groeit hard, terwijl er de afgelopen jaren zeker niet meer landbouwgrond is bijgekomen. Kunstmest maakt het mogelijk om meer graan, meer groente, meer vlees en meer fruit te produceren op minder grond.”

 

Grote netwerk Fertilizers Europe van onschatbare waarde
Fertilizers Europe is om meerdere redenen een belangrijke business partner, stelt Jan Jaap Nusselder, Manager Public Affairs and Special Projects: “Ten eerste is het noodzakelijk om een belangenbehartiger te hebben die verstand van zaken heeft en op een verantwoorde manier met onze belangen omgaat. Daar komt bij dat hun netwerk van onschatbare waarde is. Als afzonderlijk bedrijf kunnen we niet dagelijks in Brussel op de koffie. Tot slot beschikt Fertilizers Europe over ontzettend veel zeggingskracht. De organisatie spreekt met 120 sites namens driekwart van de kunstmestindustrie. Hier komt een omzet van meer dan dertien miljard euro bij kijken. Politiek gezien heb je dan een boodschap over te dragen.” Al met al is Fertilizers Europe voor OCI Nitrogen een belangrijke ‘vooruitgeschoven post’, een post die bovenop de politieke ontwikkelingen zit. “De organisatie onderhoudt uitstekende contacten met de Europese Commissie, met het parlement en de lidstaten.” OCI Nitrogen is actief binnen verschillende werkgroepen van Fertilizers Europe. Hierin worden alle thema’s besproken die een grote impact op de kunstmestbranche hebben. “Daarnaast probeer ik af en toe bij Fertilizers Europe in Brussel op de koffie te gaan om bij te praten over de ontwikkelingen in de branche”, stelt Jan Jaap Nusselder.