Vernieuwend, verhelderend

Door bestaande teksten te laten redigeren, beschik je snel én tegen lage kosten over compleet nieuwe bedrijfscommunicatie.

Net even anders
Vaak staat er al genoeg informatie op papier. Of die boodschap ook echt aankomt, hangt af van de manier waarop je communiceert. Vanuit dit perspectief kijk ik graag naar je huidige bedrijfscommunicatie. Ik breng structuur in informatie aan en herschrijf je teksten.

Boeken, rapporten, offertes en aanbestedingen
Ik heb ervaring met het redigeren van onder andere websites, boeken, rapporten, offertes en aanbestedingen. Zo redigeerde ik bijvoorbeeld De kracht van duurzaam veranderen en de Nationale Duurzaamheidsmonitor. Ook de Carbon Footprint rapportage van Search komt van mijn hand.